มารู้จักกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ A-Level กันเถอะ หลักสูตรนี้น้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติจะต้องรู้จักกันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นหลักสูตรของการเรียนการสอนที่โรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่เลือกใช้ ซึ่งหลักสูตร A-Level นั้นมีการวัดผลที่เป็นการชี้ชะตาของน้อง ๆ ได้เลย มาทำความรู้จักและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ A-Level กันเถอะ

 

A-Level คืออะไร? ต้องสอบอะไรบ้าง ค่าสอบและการเตรียมตัว

 

การสอบ A-Level คืออะไร

A-Level คือ หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี ในช่วง Year 12 (เทียบเท่า ม.5) ถึง Year 13 (เทียบเท่า ม.6) โดยจะเริ่มเรียนหลังจากจบการศึกษาระดับ IGCSE (เทียบเท่า ม.4) เมื่อเรียนจบชั้น A-Level และได้ทำการสอบ A-Level เรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ จะได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย หรือที่เรามักเรียกกันจนติดปากว่า “สอบเทียบวุฒิ” นั่นเอง ซึ่งหลักสูตร A-Level จะเป็นหลักสูตรที่นิยมใช้ในโรงเรียนนานาชาติ

ตัวเนื้อหาการเรียนการสอนในระดับ A-Level  น้อง ๆ จะสามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระจากทั้งหมดกว่า 50 วิชา และจะเลือกเรียนเพียง 3-4 วิชาเท่านั้น โดยมีข้อดีคือนักเรียนจะได้ศึกษาวิชาที่เลือกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งวิชาที่มีให้เลือก เช่น วิชาภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ เป็นต้น โดย 1 ปีจะมีการสอบ 2 ครั้ง

 

A-Level มีวิชาอะไรบ้างและต้องสอบแบบไหน

 

1. วิชาที่ใช้สอบ A-Level

การสอบ A level มีทั้งหมด 66 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชาใหญ่ ๆ ได้แก่

 1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

ส่วนมากจะเลือกสอบอยู่ที่ประมาณ 3 วิชา โดยวิธีการเลือกวิชาที่จะสอบ น้อง ๆ จะต้องดูข้อกำหนดและเกณฑ์การรับของแต่ละคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ สนใจยื่นคะแนน ว่าคณะนั้นมหาวิทยาลัยนั้นใช้คะแนนสอบ  A-Level วิชาใดบ้าง

2. ระดับการสอบ A-Level

ในแต่ละวิชาของการสอบ A-Level มีการแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. AS Level (Advanced Subsidiary Level) ครึ่งแรกของเนื้อหา
 2. A2 ครึ่งหลังของการสอบ ซึ่งจะมีความยากและมีเนื้อหาการสอบที่เข้มข้นขึ้น

ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเรียนก่อนว่าทั้ง AS และ A2 น้อง ๆ จะได้เรียนในช่วง A-Level โดย AS จะเรียนในช่วง Year 12 (เทียบเท่า ม.5) และ A2 จะเริ่มเรียนในช่วง Year 13 (เทียบเท่า ม.6) 

 

prepare fore a level exam

 

3. การสอบ A-Level สอบตอนไหน

โดยเมื่อถึงเวลาสอบ A-Level น้อง ๆ จะสามารถเลือกสอบแค่ระดับ AS และได้รับวุฒิ AS Level หรือเลือกสอบทั้งระดับ AS + A2  โดยเลือกว่าจะสอบทั้ง AS และ A2 ในรอบเดียวกันเลยหรือแยกสอบคนละรอบก็ได้ แต่จะต้องดูให้ชัวร์ว่าใช้เกณฑ์คะแนนอะไรในการยื่น เพื่อที่จะได้เลือกสอบให้ถูกต้อง

ปฏิทินสอบ TCAS A-Level ปีการศึกษา 2567/2024

 

4. เข้าใจคะแนนสอบ A-Level

ขั้นตอนการตรวจข้อสอบจะดำเนินการอย่างเป็นระบบ ข้อสอบจะได้รับการตรวจจาก Examiner จากสถาบัน Cambridge โดยข้อสอบที่เป็นแบบ Multiple Choices จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจ ส่วนข้อสอบที่เป็นข้อเขียนจะส่งไปตรวจสอบที่ทีม Experienced senior examiner ด้วยการนำข้อสอบไปเทียบกับ Mark Scheme เพื่อกำหนดมาตรฐานในการตรวจข้อสอบของรอบนั้น จากนั้นก็รวบรวมคะแนนสอบออกมาเป็นคะแนนดิบ นำคะแนนสอบของผู้เข้าสอบปีนี้รวมกับข้อมูลทางสถิติที่มี มากำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ Grade Boundaries ที่เพื่อใช้ในการกำหนดเกรด โดยจะคิดออกมาเป็นเกรด ดังนี้

 

ค่าใช้จ่ายในการสอบ A-Level และวิธีการสมัครสอบ

 

1. ค่าใช้จ่ายในการสอบ A-Level

ค่าใช้จ่ายในการสอบ A-level จะคิดเป็น “ราคาต่อวิชา” โดยค่าสมัครสอบทั่วไปราคาประมาณ 6,226-9,190 บาทต่อวิชา หากสมัครสอบช้าเกินกำหนดจะต้องเสียค่าลงทะเบียนล่าช้าเพิ่มเติม ราคาก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้นต้องวางแผนในการสมัครสอบ A-Level ให้ทันภายในกำหนด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนช้า

2. สถานที่รับสมัครและสนามสอบ A-Level

 1. สมัครสอบในโรงเรียนของตัวเอง ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ เช่น Harrow, Shrewsbury, Bangkok Patana ที่จะมีการจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง
 2. สมัครสอบกับองค์กรที่เปิดสอบให้กับนักเรียนทั่วไป เช่น British Council
 3. สมัครสอบกับโรงเรียนนานาชาติ  เช่น โรงเรียนนานาชาติ Harrow ที่มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนภายนอกเข้าไปสอบได้ด้วย
 4. นักเรียนในเชียงใหม่และภาคเหนือสามารถที่จะสมัครสอบกับทาง EFL ได้ เพราะ EFL Learning Center เป็นศูนย์สอบ Pearson Edexcel Board แห่งแรกในภาคเหนือ ที่เปิดรับผู้สมัครสอบทั่วไป (Private Candidate)

 

prepare fore a level exam

 

วิธีการเตรียมตัวให้พร้อมสอบ A-Level

การสอบ A-Level เป็นการสอบที่มีความสำคัญต่อน้อง ๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา ซึ่งเปรียบเสมือนการสอบ Admission ตามระบบการเรียนการสอนแกนกลางของประเทศไทย แต่การสอบ A-Level ยังสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศได้ ซึ่งการสอบ A-Level จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงต้นปีเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และช่วงปลายปีเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ให้น้อง ๆ ใช้เวลาว่างในช่วงนี้ทบทวนบทเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบที่จะมาถึง

การสอบ A-Level ถึงจะเป็นการสอบวัดผลที่ชี้ชะตารั้วมหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของน้อง ๆ หากมีการเตรียมตัวในการสอบเป็นอย่างดี โดยเริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการสอบในอนาคต และอย่าลืมศึกษาข้อกำหนดและเกณฑ์การรับของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ว่าใช้คะแนนวิชาอะไรในการยื่น เกรดขั้นต่ำที่กำหนดของวิชานั้นๆ ซึ่งสำคัญมากจะพลาดไม่ได้เลยเด็ดขาด!

ท้ายสุดนี้ อย่าลืมลองแวะดูคอร์สภาษาอังกฤษของ EFL Learning Centre ทางสถาบันมีคอร์สสอนภาษาอังกฤษให้เลือกหลากหลายสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย แน่นอนว่ารวมทั้งการเรียนเพื่อเก็งข้อสอบทำคะแนน A-Level ให้ถึงเป้าหมาย!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Skip to content