คอร์สเรียนสำหรับคุณแม่อยากให้ลูก เก่งอังกฤษ เริ่มฟุดฟิดตั้งแต่ 8 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ การพัฒนา เริ่มเร็ว ไปเร็วกว่าลูกเริ่มพัฒนาภาษา

“ได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง”