อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคอนเทนต์และเทคนิคกระชากใจ

https://www.youtube.com/watch?v=MeNWZ0NdlzEวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.นางจินดา กำลังประสิทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคอนเทนต์และเทคนิคกระชากใจด้วย Live Streaming:เพื่อ Digitize โรงเรียนเอกชนนอกระบบเชียงใหม่ ก้าวไปทันการเปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ประธานคณะกรรมการ ปส.กช. นอกระบบจ.เชียงใหม่ / ผู้บริหาร EFL Learning Centre กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ ปส.กช. นอกระบบ จ.เชียงใหม่ ผู้แทนสถานศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากร ครูฮอลลี่ กัลยาณี พึ่งประดิษฐ์ และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 ท่าน ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ประธานคณะกรรมการ ปส.กช. นอกระบบจ.เชียงใหม่ / ผู้บริหาร EFL Learning Centre กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการบริหารสถานศึกษาทุกประเภทในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการสื่อสารทางการตลาดขององค์กร […]

เสวนาขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=QA8Woayhy0Uวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่เครือข่ายการศึกษา วัฒนธรรม และ เยาวชนพลเมืองล้านนา สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดเสวนาขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็น The Capital City of Care and Well-Being โดยยื่นเรื่องผ่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 3 พรรคก้าวไกล นายณัฐพล โตวิจักษ์ชัยกุล โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม , อ.อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ อ.มานิตย์ ขันธสีมา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช เลขาธิการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้เสนอภาพศักยภาพของเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วยทุนที่มั่นคง 3 ประการ ซึ่งเป็นปัจจัยพร้อมในการสร้างจุดยืนใหม่ในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงแห่ง “ความใส่ใจ” และ “ความอยู่ดีกินดี” หนึ่งในทุนที่สำคัญอย่างยิ่งได้แก่ ทุนมนุษย์ ซึ่งเชียงใหม่มีอัตลักษณ์เฉพาะที่น่าหลงใหลและมีคุณค่า เสนอให้มีการนำมาผสานกับการนำเสนอ […]

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาระดับนานาชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=vjiFGRKfDCA         วันที่ 24 มิถุนายน 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกีรยติเป็นประธาน เปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนนักศึกษาระดับนานาชาติ – ครั้งที่1 ประจำปี 2566 (The 1st International English Language Competition 2023) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ สนามสอบ 1 ณ สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อ.มานิตย์ ขันธสีมา ผู้อำนวยการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ประธานเครือข่ายชมรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย และ ผู้บริหาร EFL Learning Centre ผู้แทนอย่างเป็นทางการของ TOEFL Junior, TOEFL ITP IDP […]

พี่หมีขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลวิริยะ อุตสาหะ ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 และ รางวัลครูดีเด่นด้วยนะค้าบบ

พี่หมีขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลวิริยะ อุตสาหะ ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 และ รางวัลครูดีเด่นด้วยนะค้าบบ เก่งมั่กยินดีกับทุกคนด้วยน้าาาา สำหรับคนที่ได้รางวัลแต่ไม่ได้มา ไม่เป็นไรน้า ติดต่อพี่หมีเพื่อขอรับเกียรติบัตรย้อนหลังได้เลยค้าบวันนี้ EFL ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้บริหารสถาบัน EFL Learning Centre และ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษานอกระบบ สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ ณ EFL Learning Centre เชียงใหม่

พี่หมีขอแสดงความยินดี กับน้อง Vespa คนเก่ง ที่สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พี่หมีขอแสดงความยินดีกับน้องเวสป้าคนเก่ง สอบติดโควต้า แพทย์ มช.!!นายกันตภณ ชัยเรือน (Vespa)สอบติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พี่หมีเห็นน้องเวสป้าที่ EFL ตั้งแต่สมัยม.ต้น จนน้องจะได้สวมชุดกาวน์แล้ว พี่หมีปลื้มปริ่มสุดๆเลยยินดีด้วยนะค้าบบบอยากเก่งภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตเตรียมสอบ หรือ IELTS สนใจสอบถามได้เลยค้าบ#EFLLearningCentre #English #โควต้ามช #IELTS

EFL Learning Centre ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานต่างประเทศ EFL – Working Abroad Training Centre (WATC)” ร่วมกับ 3 แห่งแรกในอีสาน – เหนือ โอกาสเพิ่มรายได้คนไทยปีละกว่า 1 ล้านบาท

ปัจจุบัน ‘ธุรกิจการศึกษา’ เรียกได้ว่ามาแรงสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือ การพัฒนาทักษะ รวมถึงโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ

เลขาธิการ กช. ร่วมยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล ในการเพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ยุคหลังสถานการณ์โควิด 19 สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ปัจจุบัน ‘ธุรกิจการศึกษา’ เรียกได้ว่ามาแรงสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือ การพัฒนาทักษะ รวมถึงโรงเรียนสอนภาษาต่างๆ

Upskill ครูไทย ให้สอนได้ในเวทีโลก ” ในงาน EdTex Expo 2022

Share Post: ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ได้เข้าร่วมบรรยาย ” Upskill ครูไทย ให้สอนได้ในเวทีโลก ” ในงาน 𝗘𝗱𝗧𝗲𝘅 𝟮𝟬𝟮𝟮 – 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗘𝘅𝗽𝗼  27-29 ตุลาคม 2022 

เทคนิคสอบ Speaking IELTS เตรียมตัวยังไงให้ได้คะแนนดี!

สมัยนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน จะเรียนต่อหรือทำงาน ต่างก็ต้องการใช้คะแนนสอบจาก IELTS ทั้งนั้น แต่ปัญหาที่คุณอาจจะกังวลอยู่ ไม่ได้เป็นเพราะคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษ ยิ่งเรื่องการเขียน การอ่าน การฟัง เป็นสิ่งที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็ก คงจะถนัดหรือเตรียมตัวให้พอถูไถไปได้บ้าง แต่เรื่องสอบ Speaking IELTS นี่สิจะทำอย่างไร วันนี้เราจึงขอเก็บ เทคนิคสอบ Speaking IELTS เตรียมตัวยังไงให้ได้คะแนนดี! มาฝากกัน เข้าใจการสอบ Speaking IELTS เบื้องต้น ก่อนที่จะเริ่มการเตรียมตัว เชื่อว่า คุณคงจะทราบมาบ้างว่า การสอบมี 4 พาร์ท แต่ทราบหรือไม่ ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ Speaking IELTS เบื้องต้นเป็นอย่างไร? ก่อนอื่นเลย การสอบ Speaking IELTS IDP จะใช้เวลาคร่าวๆ ประมาณ 10-15 นาที แบ่งออกได้ประมาณ 3 ส่วน ได้แก่ พาร์ทแนะนำตัวเอง, พาร์ทตอบคำถามจากหัวข้อในการ์ดที่แจก และพาร์ทอภิปรายโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ของทาง IELTS […]

6 Tips to Practice Conversational English Everyday

Learning English isn’t easy, especially if you’re a native speaker of Thai. There are many differences between the languages that make it hard for your brain to juggle them. Another factor is a lack of practice. This is one of the main reasons why Thai students cannot speak English. You won’t become fluent without working […]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Skip to content