น้องริว จาก Montfort จะมาแชร์เทคนิคการสอบแข่งขัน SAT ยังไงให้ได้ 790 คะแนน

น้องริวจะมาโชว์ประสบการณ์ การสอบ SAT ว่าทำยังไงอ่านอะไรตรงไหนบ้าง เพื่อให้น้องๆสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้ค่ะ