MOCK IELTS

ทำไมต้อง Mock IELTS?

การทำแบบทดสอบเสมือนจริง Mock IELTS ช่วยลด Pain Points ได้ดังต่อไปนี้

 1. ทำให้ได้คะแนน IELTS ที่ต้องการรวดเร็วขึ้น
 2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเสมือนจริง Mock IELTS ราคาไม่แพง ผลที่ได้จำลองการสอบในสนามจริง สามารถลองผิดลองถูกได้หลายครั้งจนกว่าจะมั่นใจจึงค่อยไปสอบสนามจริง
 3. ลดค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS ในสนามจริง โดยเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
 4. ออกแบบคอร์สให้ตรงกับระดับภาษาจริงของผู้เรียน ตรงประเด็น ซ่อมถูกที เสริมถูกทาง ประหยัดค่าคอร์สเรียน IELTS Preparation แต่หากออกแบบผิดที่ผิดทาง เรียนซ้ำๆเสียเงินเรียนไปเรื่อยๆอาจไม่ช่วยอะไร

พูด

เขียน

ฟัง

อ่าน

ทักษะการพูด

การทดสอบจะดำเนินการโดยผู้สอบ IELTS โดยจำลองสถานการณ์จริง การใช้คำถามเพื่อทดสอบทักษะการพูดทั้งหมด 3 Parts จากนั้นจะทำการประเมินคำตอบของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำอธิบายสำหรับทักษะการพูด (ไวยากรณ์ การออกเสียง คำศัพท์ และความสอดคล้องกัน) Mock IELTS Examiner ได้รับการอบรมมาจากผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นผู้สอบ IELTS Examiner จริงมีประสบการณ์นับสิบปี จึงสามารถวิเคราะห์และช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนได้อย่างตรงประเด็น

writing.png

ทักษะการเขียน

นักเรียนจะต้องเขียนบรรยายข้อมูลใน Task 1 และเขียนเรียงความอีก 1 หัวข้อ ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยผู้สอบ IELTS จำลอง จะทำการประเมินคำตอบของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำอธิบายสำหรับทักษะ
การเขียน  (การปฎิบัติตามคำสั่งที่โจทย์ให้มา,คำศัพท์,ความสอดคล้องและไวยากรณ์)โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการสอบสนามจริง

ทักษะการฟัง

นักเรียนอ่านบทความทั้งหมด 3 บทความจากข้อสอบเก่าของ IELTS ฉบับเต็ม และตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง และคะแนน (Band) ที่นักเรียนจะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง

reading.png

ทักษะการอ่าน

นักเรียนอ่านบทความทั้งหมด 3 บทความจากข้อสอบเก่าของ IELTS ฉบับเต็ม และตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง และคะแนน (Band) ที่นักเรียนจะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง

การวิเคราะห์ระดับภาษาแบบแม่นยำ

เมื่อนักเรียนได้คะแนนจาก ข้อผลสอบ Mock IELTS เสมือนจริงแล้ว ทีมโค้ชจะทำการวิเคราะห์และวางแผนโดยดูจากผลคะแนนที่ได้ เปรียบเทียบกับ คะแนนเป้าหมายที่นักเรียนต้องการ ซึ่งจะได้รับการคำนวนอย่างละเอียดจากทั้งหมด 4 ทักษะ โดยจะช่วยให้ผู้เรียนมีแผนการเตรียมตัวอย่างละเอียด เช่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จุดแข็งจุดอ่อน จะเสริมอย่างไร ต้องเสริมหรือไม่ ตรงไหน ใช้เวลากี่ชั่วโมงในแต่ละวัน จึงจะทำให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ โดยอ้างอิงการวิเคราห์ตามงานวิจัยทางการศึกษาการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์ IELTS แล้วพบว่าโดยเฉลี่ยหากต้องการเพิ่มคะแนนขึ้น 1 Band ใช้เวลาอยู่กับภาษาอังกฤษราว 200 ชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น:

นักเรียนได้ Band 4.5 และเป้าหมายอยู่ที่ Band 7.0

Mock IELTSDifference to targetHours
Reading4.52.5138.89
Writing5.02.0111.11
Listening5.51.583.33
Speaking43166.67
Overall average4.52.5500

นักเรียนจะต้องใช้เวลาทั้งหมด 500 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มอีก 2.5 Band

โดยเวลาส่วนหนึ่งมาจากการเรียนแบบ Onsite หรือ เรียน Online แบบ Live สดกับโค้ช บางส่วน และเวลาส่วนใหญ่นั้นนักเรียนสามารถฝึกทำแบบทดสอบและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

โดยปกติแล้ว คอร์สเรียน IELTS กับทิชเชอร์  1 คอร์ส จะใช้เวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนักเรียนจะได้รับการประเมินความก้าวหน้าหลังจากที่เรียนจบคอร์สแล้ว เพื่อกำหนดจำนวนชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมที่นักเรียนจะต้องใช้ในการบรรลุคะแนนเป้าหมาย

ได้เวลาออกแบบคอร์สเรียนของตัวเอง

กุญแจสำคัญ ในการทำให้นักเรียนถึงเส้นชัยไวขึ้น ได้แก่

1.Teacher ต้องเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์และเหมาะกับระดับบภาษาของผู้เรียน

2.คอร์ส ได้รับการ Design ให้เหมาะและฟิตพอดีกับนักเรียน

3.เมื่อระดับภาษาของนักเรียนก้าวหน้า อาจต้องปรับ Teacher และ ออกแบบคอร์ส ให้เหมาะกับระดับภาษาอย่างทันท่วงที

4.ความต่อเนื่องคือกุญแจอีกดอกหนึ่งซึ่งทำให้ฝันของนักเรียนเป็นจริงได้ไวมาก

นักเรียนลงคอร์สเตรียมสอบ IELTS

จากงานวิจัยในการพัฒนาภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนต้องมีใช้ภาษาอังกฤษติดต่อกัน ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง หากน้อยกว่านี้ ก็จะทำให้การพัฒนาไม่เกิดผล ดังนั้น ไม่ว่านักเรียนจะเรียนแบบ Onsite หรือ Online แบบสอนสด ถือเป็นสิ่งจำเป็นมาก การทำแบบฝึกหัด และ ทดสอบบ่อยๆ ล้วนเป็นยุทธวิธีที่จะทำให้นักเรียนพัฒนากลยุทธ์ในการทำข้อสอบ IELTS ในสนามจริงได้ทั้งสิ้น การมี Teacher ที่เป็นโค้ชจะทำให้นักเรียนเตรียมตัวได้ถูกทางและเห็นเส้นทางลัด พร้อมเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดังใจหวัง

การจะได้คะแนนที่สูงขึ้นในแต่ละ Band นั้น ผู้สอบ (IELTS Examiner) จะให้คะแนนจากกลุ่มคำศัพท์ที่นักเรียนใช้ในการพูดในขณะที่กำลังถูกสัมภาษณ์ คำตอบไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ แต่การใช้ภาษาควรถูกต้อง สำนวน โครงสร้าง ความต่อเนื่อง และ การออกเสียง ล้วนมีกลยุทธ์ที่ทำให้นักเรียนสามารถพูดแล้วได้คะแนน คนพูดมากไม่จำเป็นว่าจะต้องได้คะแนนเยอะกว่าคนพูดน้อย แต่หากไม่พูดเลยก็ไม่สามารถจะมีที่ที่จะให้คะแนนได้ การตอบคำถามแล้วอธิบายได้โดยถูกต้องตามหลักภาษาอย่างต่อเนื่องจะมียุทธวิธีที่นักเรียนสามารถนำเอาไปใช้ได้ทันที

กลยุทธ์การฟังเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องเข้าใจ และทราบเทคนิควิธีในการหาคำตอบที่ถูกต้องในระยะเวลาอันจำกัด การฝึกฟังเพื่อที่จะสามารถทำคะแนนสอบได้ในขณะสอบนั้นล้วนต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและตรงประเด็น การฟังในสนามสอบจริงไม่สามารถให้เครื่องเล่นหยุดเพื่อรอให้เราฟังจนได้ยินได้ อีกทั้งผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษหลากหลายสำเนียงในประเทศอังกฤษล้วนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบวิธีในการก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้

ด่านการอ่าน เป็นอีกด่านที่นักเรียนจำเป็นต้องเข้าใจว่าทำอย่างไรให้อ่านได้เร็ว เห็นคำตอบ โดยไม่จำเป็นต้องอ่านทุกตัว เพื่อที่จะสามารถทำข้อสอบได้ทัน ประเภทของเรื่องราวที่ต้องอ่านเพื่อให้ได้คะแนนสอบมีดังต่อไปนี้  

 • ถูก, ผิด, หรือ ไม่มีคำตอบ
 • จับคู่เนื้อเรื่องให้ตรงกับหัวข้อ
 • ระบุคำศัพท์ที่หายไป
 • คำตอบแบบปรนัย
 • จับคู่ข้อมูลกับเนื้อเรื่อง
 • จับคู่คำอธิบายหรือข้อโต้แย้งจากข้อความ
  นักเรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงพร้อมกับมีทิชเชอร์โค้ชวิธีการตอบคำถามที่ถูกต้องพร้อมให้เทคนิคที่ได้ผล

กลยุทธ์การเขียนเพื่อให้คะแนนสมใจหวัง ประกอบไปด้วยความเข้าใจและมีเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
• ลักษณะของการเขียนในข้อสอบ IELTS
• กลยุทธ์การใช้ไวยากรณ์ และสามารถลดข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ได้เอง
• สามารถเลือกใช้คำศัพท์ได้หลากหลายและเหมาะสมกับหัวข้อ
• การทำให้การเขียนมีความไหลลื่นและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ใช้ทำให้การเขียนชัดเจนในแต่ละงานที่ได้กำหนดไว้ในข้อสอบ

ส่วนที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทนำ,ภาพรวมของเนื้อหาและการเขียนเนื้อเรื่องเพื่อตอบคำถามประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.แผนภูมิ กราฟ หรือตาราง – วิธีการเปรียบเทียบและอธิบายข้อมูลที่เป็นตัวเลข
2.แผนภาพ – วิธีการอธิบายกระบวนการจากแผนภาพ
3. แผนที่ – วิธีการอธิบายและเปรียบเทียบข้อมูลที่แสดงบนแผนที่

ส่วนที่ 2 เทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ

 1. วางแผนการเขียนบทความ
  2. การเขียนส่วนต้นเพื่อนำบทความ
  3. เรียบเรียงแนวคิดออกมาเป็นทีละบรรทัด และ ผูกเรื่องเข้าด้วยกัน
  4. เขียนบทสรุปอย่างมีประสิทธิภาพ

Teacher จะตรวจและให้คะแนนการเขียนของนักเรียนตามเกณฑ์เดียวกับที่ผู้สอบ IELTS ให้คะแนนในสนามจริง คำอธิบายต่างๆ จะสะท้อนออกมาจากความสามารถในการเขียนจริงของนักเรียน เพื่อให้ได้มีการปรับปรุงสิ่งที่ยังต้องได้รับการเติมเต็ม และ กระตุ้นให้นักเรียนก้าวหน้าเร็วขึ้นจากการเขียนจริงเหมือนในสนามจริง

ในคอร์ส IELTS Preparation นักเรียนจะได้รับการทดสอบเป็นระยะๆ นักเรียนได้รับการทดสอบบ่อยๆ เพื่อการปรับปรุงจุดอ่อน และ เสริมจุดแข็ง จนกระทั่งเห็นความก้าวหน้า จะมีการทดสอบในแนวสนามสอบจริงจนมั่นใจเต็มที่ในการสอบ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

Copyright © DSS International Language Services Co., Ltd. 2005-2022. All rights reserved.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Skip to content